Breaking

2011 Cinema One Originals Festival – Schedule of Screening

Check out the schedule of screening in the ongoing 2011 Cinema One Originals Film Festival at the Edsa Shangri-La Mall Cineplex in Mandaluyong City.

2011 CINEMA ONE ORIGINALS FESTIVAL
Edsa Shangri-La Mall Cineplex, 6th Floor
Mandaluyong City, Philippines

At Shang Cineplex Cinema 4:

November 11 Friday
5pm Gala Premiere: SA ILALIM NG TULAY by Earl Bontuyan
7pm Gala Premiere: KA ORYANG by Sari Dalena
9:30pm Gala Premiere: SIX DEGREES OF SEPARATION FROM LILIA CUNTAPAY

November 12 Saturday
5pm Regular Screening: Sa Kanto ng Ulap at Lupa
7:30pm Regular Screening: Di Ingon ‘Nato (Not Like Us)
9:30pm Gala Screening: CARTAS DE LA SOLEDAD (Letters of Solitude) by Teng Mangansakan

At Shang Cineplex PREMIERE THEATER:

November 10 Thursday
12nn ISHMAEL
2pm ANG DAMGO NI ELEUTERIA
4pm SA KANTO NG ULAP AT LUPA
7pm ANATOMIYA NG KORUPSIYON
9pm DI INGON ‘NATO (Not Like Us)

November 11 Friday
12nn Cinema One Docu Special: INDIE MAINSTREAM PAANO KA GINAWA? by Jay Abello
2pm LAYANG BILANGGO
4pm MGA ANINO SA TANGHALING TAPAT
7pm MY PARANORMAL ROMANCE
9pm BIG BOY

November 12 Saturday
11:30am CARTAS DE LA SOLEDAD
1:30pm KA ORYANG
3:30pm ANATOMIYA NG KORUPSIYON
5:30pm SA ILALIM NG TULAY
7:30pm KA ORYANG
9:30pm SIX DEGREES OF SEPARATION FROM LILA CUNTAPAY

November 13 Sunday
11:30am MGA ANINO SA TANGHALING TAPAT
1:30pm MY PARANORMAL ROMANCE
3:30pm KA ORYANG
5:30pm CARTAS DE LA SOLEDAD
7:30pm SIX DEGREES OF SEPARATION FROM LILIA CUNTAPAY
9:30pm BIG BOY

November 14 Monday
12pm SA ILALIM NG TULAY
2pm ANATOMIYA NG KORUPSIYON
4pm MY PARANORMAL ROMANCE
6pm DI INGON ‘NATO
8pm CARTAS DE LA SOLEDAD
10pm SIX DEGREES OF SEPARATION FROM LILIA CUNTAPAY

November 15 Tuesday
12pm MGA ANINO SA TANGHALING TAPAT
2pm SA KANTO NG ULAP AT LUPA
4pm BIG BOY
7pm SA ILALIM NG TULAY
9pm BEST PICTURE WINNER

Leave a comment

Your email address will not be published.