Breaking

Romance E-Book ‘Heartland: After the Night’ Now Available in the Buqo Digital Bookstore

The adult romance “Heartland: After the Night” by JL Song is now available in the Buqo Digital Bookstore.

Heartland Cover

Heartland: After The Night
JL Song

Masaya na si Sylvie sa kung anong mayroon siya—masayang pamilya, mabubuting kaibigan at maayos na kabuhayan. But one day, she realized that something is missing from her life.

Nadagdagan pa ang kaguluhan ng isip niya nang makilala niya si Icarus Boyd. Hindi yata’t pamilyar ito sa kanya? Weird dahil iba ang pakiramdam niya sa titig nito. Buzzing memories…Hanggang isang umaga, nagising na lang siya sa katotohanan. Katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at ang kaugnayan niya kay Icarus…

“Heartland: After The Night” the e-book is now available on Buqo. Click here to download: http://buqo.ph/Shop/Book/d8a08977-f3fc-40dc-9809-6e4e583378d7

You can also download the mobile app “Buqo” on your smartphone and search for “Heartland.”

Heartland

1 Comment on Romance E-Book ‘Heartland: After the Night’ Now Available in the Buqo Digital Bookstore

  1. Daniel Padilla # 10 in TOP TEN CELEBRITY ENDORSERS 2016 wow!

Leave a comment

Your email address will not be published.