Breaking

With a Smile: Isay and Dean’s first date (Video)

First date nga bang ituturing ang kauna-unahang dinner out ng magakaibigang si Isay at dean? Ano kayang kahihitnanan ng dinner nilang dalawa ngayong sasaluhan sila ng ina ni Dean?

Leave a comment

Your email address will not be published.