Breaking

xxx

XXX Probes Case on Cellphone Cloning

March 6, 2011 // 18 Comments

Hindi lubos maisip ng isang gobernador sa Bulacan kung paanong nagamit ang kanyang numero sa pagpapadala ng isang text message na hinri raw niya ipinadala. Isang mensahe kasi [...]
1 2