Breaking

Winnie Monsod Moderates ‘Timbangan’ on TV5

Prof. Winnie Monsod will weigh-in the platforms of the presidentiables in TV5's newest public affairs program "Timbangan."

Here’s the logline of “Timbangan”:

Ang Timbangan ay naglalayong kilatisin at timbangin ang laman ng plataporma ng mga kandidato sa pagkapangulo. Kabilang sa mga maninimbang ang mga imbitadong panelista ang Movement for Good Governance (MGG) at ilang eksperto sa sektor na tinatalakay. Pero bilang mga manonood, puwede rin kayong manimbang at sa huli, pumili ng kandidatong iboboto sa Mayo.

Timbangan premieres on April 6 and will air every Tuesday night at 9:30 p.m. on TV5.

Leave a comment

Your email address will not be published.