Breaking

Iwa Moto Faces Fears in ‘Killer Karaoke’ (Video)

Iwa Moto is known to have a fierce and ferocious personality. Gumana pa kaya ang tapang niya kung ang challenge ay tumapak sa kahon na may tatlong buwaya?

Iwa Killer Karaoke

Mailalabas pa kaya ni Iwa Moto ang kanyang galing sa pagiging kontrabida kapag naharap na siya sa mga kinatatakutan niya?

Leave a comment

Your email address will not be published.