Breaking

Bea Mu̱oz РMoon River РPinoy Dream Academy 2

Bea Muñoz sang "Moon River" by Audrey Hepburn on Pinoy Dream Academy season 2 first gala performance night.


Resident juror Louie Ocampo said “Nagustuhan ko yung quality ng voice mo, makapal siya, kahit sa mababang nota klaro siya. Although may mga parte na parang nag-slip ang boses mo. Through the coming weeks, may magagawa ka pang mas maganda pa.”

Bea Mu̱oz РMoon River
Video sent by starmometerdotcom

Leave a comment

Your email address will not be published.