Breaking

yari ka

Michael V. as Alien in Yari Ka!

August 24, 2008 // 0 Comments

Michael V. disguised as an Alien as he employed another “scare tactics” in the Yari Ka! segment of Bitoy’s Funniest [...]

Nayari si Precious!

May 26, 2008 // 1 Comment

Yup, nayari nga si Precious Lara Quigaman sa Wowowee dahil sinama niya ang kanyang boyfriend sa Hawaii pero ibang Precious naman ang niyari ni Bitoy sa “Yari Ka!” [...]