Breaking

Loren Legarda Releases Statement on ‘International Women’s Day’

Senator Loren Legarda releases a statement in celebration of International Women’s Day on Tuesday, March 8, 2022.

Her statement goes:

“Happy Women’s month at Happy International Women’s Day sa lahat ng mga kababaihan!

Ang mga kababaihan ay likas na malikhain, puno ng dedikasyon at pagpupursigi kaya nararapat lamang na mas paigtingin natin ang ating suporta upang mas mahasa ang kanilang kakayahan at magamit ang kanilang talento bilang makabuluhang kabahagi ng ating tuloy-tuloy na pagbangon.

Mas pinaigting na capability building at mas maraming oportunidad sa kabuhayan at trabaho, yan ang patuloy nating isusulong para mabigyan ng kakayahan ang kababaihan na kumilos at umunlad gamit ang kanilang sariling talento at kakayahan.
Mabuhay ang bawat Pilipina saan mang sulok ng mundo!”

“I will not stop until every woman and girl has had an equal chance of a productive, sustainable life, free from stigma, discrimination and injustice. This is the work I was born to do. Let every day be a day to celebrate women, and girls,” she added.

Leave a comment

Your email address will not be published.