Breaking

Mga Estratehiya at Tips sa Forex Trading Para sa Mga Pilipinong Trader

 

Katulad sa stock CFD trading Philippines, kinakailangan ay mayroon kang mga estratehiya upang maging matagumpay ang iyong mga trade sa merkado. Upang makabuo ng mga estratehiya sa pag-trade ng forex, kinakailangan ay mayroon kang malalim na kaalaman tungkol sa industriyang ito.

Subalit, para sa isang baguhan pa lamang, maaaring masyadong mahirap intindihin lahat ng mga estratehiyang matatagpuan online nang sabay-sabay. Upang ikaw ay matulungan, narito ang iilan sa mga estratehiyang maaaring gamitin sa matagumpay na transaksyon at iba pang mga tips upang maging isang epektibong forex trader.

Karaniwang Estratehiya sa Forex Trading

Pag-intindi sa iba’t ibang relasyon ng mga merkado.

Ang pag-trade sa forex ay naapektuhan ng iba’t ibang bagay. Ito ay dahil ang salapi ang nagiging basehan ng iba’t ibang industriya katulad ng trade, ekonomiya, at iba pang kalakalan. Dahil dito, ang pag-intindi nang mabuti sa relasyon ng salapi sa iba’t ibang merkado ay makatutulong sa paggawa ng mga mas maayos na desisyon pagdating sa forex trading.

Bago pumasok sa industriya ng forex trading, siguraduhin na napag-aralan nang mabuti ang mga relasyong ito at intindihin kung bakit ito nakakaapekto sa iyong mga trade.

Day trading o ang pag-trade sa araw.

Dahil sa pagiging maselan ng industriyang ito sa iba’t ibang mga bagay, maraming mga oportunidad na kumita sa maiksing panahon. Kung ang iyong layunin ay samantalahin ang pagiging maselan ng merkado sa mga pagbabago at gamitin ito upang kumita sa maiksing panahon, ang estratehiya ng day trading ay maaaring mas bagay para sa iyo.

Ang mga day trader ay madalas inaalam muna ang mga kasalakuyang trend at nangingibabaw na direksyon at susunod sa nasabing direksyon hanggang umabot sa dulo ng maaaring i-trade. Kapag nakamit na nila ang kanilang gusto o naramdaman nila na sila ay malulugi, sila ay titigil na.

Ito ay mapanganib na estratehiya at nangangailangan ng maayos na sistema sa pamamahala ng mga panganib o risk. Kung ito ang pipiliing estratehiya, siguraduhing maayos ang iyong pamamahala sa maaaring maging mga sanhi ng  iyong pagkalugi.

Paggamit nang lubos sa support at resistance.

Ito ay isa sa mga pinakamahalagang estratehiya at isa rin sa mga pinakasimple – ang pag-intindi sa mga importanteng support at resistance level sa napiling merkado. Ang support level ay ang presyo kung saan titigil ang isang currency kapag ang demand ay tumataas ulit.

Ang resistance level naman ay ang mataas na presyo kung saan naniniwala ang mga nasa merkado na masyadong pinahahalagahan ang isang currency o salapi. Ito rin ay maaaring maging isang malaking palatandaan na magkakaroon ng pagbebenta sa lalong madaling panahon.

Sila ay mga mahalagang bagay na maaaring gamitin sa pagkakaroon ng epektibong estratehiya sa pag-trade sa forex.

Mga Tips o Maaaring Gawin Bilang Isang Trader

Bumuo ng isang trading plan at sundin ito.

Ang isang trading plan ay isang kritikal na aspeto sa matagumpay na mga transaksyon. Ito ay dapat naglalaman ng iyong mga nais makamit, mga panganib o risk na maaari mong kayanin, mga paraan ng pag-trade, at iba pa.

Kapag ikaw ay may plano na, siguraduhing susundin ito at ang bawat trade na iyong gagawin ay sumusunod dito.

Alamin ang iyong mga limitasyon at kung saan dapat tumigil.

Ang pagkilala sa iyong mga limitasyon ay isang kritikal na bagay sa iyong tagumpay bilang isang trader. Kasama sa iyong mga limitasyon ay ang kung gaano karami ang handa kang mawala sa bawat trade, pagtukoy ng iyong leverage ratio, at hindi pagtaya ng mas marami kaysa sa kaya mong mawala.

Kasama na rin dito ay ang pag-alam kung saan ka dapat tumigil at kailan. Hindi mo kinakailangang panoorin ang galaw ng merkado bawat oras. Maaari kang gumamit ng mga stop at limit order upang maprotektahan ang mga potensyal na kita.

Kilalanin nang mabuti ang mga merkado.

Katulad sa ibang bagay, isang malaking bagay ang malalim na pag-intindi sa merkado o industriya na iyong pinapasok. Maglaan ng panahon upang mapag-aralan ang mga napiling pares ng salapi at kung anu-ano ang mga nakakaapekto sa kanilang paggalaw bago itaya ang iyong puhunan.

Sanayin ang sarili sa pag-trade.

Bago sumabak sa pag-trade ng totoong salapi, subukan muna ang isang demo ng trading account ng iyong forex broker at sanayin muna ang sarili sa industriya ng forex trading. Sa ganitong paraan ay malalaman mo kung epektibo ba ang iyong napiling plano at mga estratehiya.

Maging mahinahon at iwasan ang mawalan ng pasensya.

Lahat ng mga trader ay minsan na ring nalugi kaya huwag mawalan ng pasensya at pag-asa kung ito ay nangyari sa iyo. Bagamat ang pag-aaral at pagbuo ng maayos na plano ay makakatulong, ang totoong pagsubok ay ang pagsunod sa plano nang may disiplina at pasensya.

Konklusyon

Ang pagiging isang forex trader ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at pagkakaroon ng epektibong stratehiya sa pag-trade. Ang mga nasabing tips ay iilan lamang sa maaaring gawin upang maging matagumpay. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging disiplinado at pagiging maingat sa lahat ng transaksyon upang maiwasan ang pagkalugi sa forex trading.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Shares