Breaking

AiAi dela Alas’ New Love is 20-year-old Gerald Sibayan

50-year-old Ai-Ai delas Alas admitted that his new boyfriend is 20-year-old Gerald Sibayan.

IMG_2845.JPG

4 Comments on AiAi dela Alas’ New Love is 20-year-old Gerald Sibayan

  1. Spare the kid ms aiai pls

  2. Kris lande, respeto naman sa GABI! milya-milya agwat ng kakatihan ni Lola Ai-Ai sa gabi no!

  3. kris lande // December 14, 2014 at 9:45 pm //

    ang kati talaga ng mashondang ito!!! Sing kati ng gabi!!!

  4. wow! SCOOP ITO AH!!

Leave a comment

Your email address will not be published.