Breaking

‘Apoy sa Dagat’ – Teaser

Magliliyab ang pag-ibig sa gitna ng galit at paglilinlang…Apoy sa Dagat. Malapit na!

#ApoySaDagat

Leave a comment

Your email address will not be published.