Breaking

Laarni Lozada VS Gretchen Espina Poll Results

1,448 responded in our proposition: who is the better winner, Laarni Lozada of Pinoy Dream Academy or Gretchen Espina of Pinoy Idol. Check out who won by a landslide.

1,267 or 88% are in favor of Laarni Lozada of Pinoy Dream Academy season 2 as the better winner while only 181 or 13% are in favor of Gretchen Espina of Pinoy Idol.

1 Comment on Laarni Lozada VS Gretchen Espina Poll Results

  1. you are right medyo nahirapan ang wrteir o director kung anong klaseng sophia ang ipapakita pagdating sa puntong e2. Akala ko ba pinalaki sya ng mabuting magulang? D2 lumabas yong kaartehan ng mga Pilipino na kailangan manampal at kung ano-ano pang klase ng pang-insulto which is influencing viewers in real life. For me Sophia could have been hurt but still nice. Ipinakita pa man din na tumulong sa kulongan ng kapareho nya. That part really ruined the story as a whole.

Leave a comment

Your email address will not be published.