Breaking

GMA Network’s Mother’s Day Greeting (Video)

hINAhangaan.

mINAmahal.

pINAsasalamatan.

Isang mensaheng ng paghanga at pasasalamat para sa mga ina nitong Mother’s day.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Shares